Over VriendenPlaza.nl
VriendenPlaza.nl

Dit gedeelte word nog aangepast.

VriendenPlaza.nl en de VriendenPlaza mobiele apps, hierna te noemen "VriendenPlaza" is een privé initiatief van Arjan Verboom.
In 2006 is Arjan Verboom gestart met Boomdate.nl. De naam is op 2 november 2011 gewijzigd in Vriendenplaza.nl.

Tot 1 november 2021 had VriendenPlaza 3048 leden. Na deze datum hebben we besloten om qua leden opnieuw te beginnen. Mede omdat de site is omgezet naar een geheel nieuwe interface. Hierbij was het niet mogelijk om de eerdere leden 1 op 1 over te zetten. Ben jij al lid geweest van de eerdere VriendenPlaza of Boomdate site dan dien je je opnieuw te registreren.

VriendenPlaza is een privé project van Arjan Verboom zonder winstoogmerk en zonder een zakelijk motief. Er zijn geen andere partijen of personen betrokken bij VriendenPlaza, met uitzondering van vrijwilligers (moderatoren) die helpen bij het dagelijks beheer van VriendenPlaza. VriendenPlaza is daarom ook geen zakelijke onderneming, het is puur een hobbymatig project. Gewoon om mensen een hoop lol te laten beleven.

Aan het gebruik van VriendenPlaza kunnen geen rechten worden verleend en Arjan Verboom is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, winstderving of inbreuk van rechten - inclusief rechten van derden - en alle claims die daaruit voortvloeien - door het gebruik van VriendenPlaza. Het gebruik van VriendenPlaza is geheel vrijblijvend, kosteloos en geheel voor eigen risico van de bezoeker.