Vrienden vind je op VriendenPlaza.nl, de vriendensite met hobby's en interesses, echte vriendschap en maatjes. Word ook vriend!
100% GRATIS


COOKIES EN VRIENDENPLAZA.NL


Eerst even dit:


Op 4 februari 2015 is het wetsvoorstel om de cookiewet te versoepelen aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging is nog niet definitief in werking getreden, maar dit zal niet lang op zich laten wachten.

Er is veel ophef geweest over de huidige cookiewet. Onder de huidige wet is de hoofdregel dat toestemming van de bezoeker nodig is om cookies te mogen plaatsen. Slechts functionele cookies, cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren, mogen geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker.

Om deze reden is er gekozen voor een wettelijk compromis: men mag nu zonder toestemming cookies plaatsen mits de cookies de privacy van de bezoeker niet, of slechts een klein beetje, schenden én je dat doet voor het doel “informatie verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij”. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing cookies en affiliate cookies zijn, mits deze cookies dus enkel worden ingezet om de kwaliteit en effectiviteit van een dienst te meten.

Na het nemen van maatregelen mogen zelfs cookies afkomstig van Google Analytics zonder toestemming van de bezoeker geplaatst worden. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde handreiking van het College Bescherming Persoonsgegevens

De informatieplicht blijft desondanks wel bestaan, omdat dit op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht is. Er zal dus nog steeds in een privacy- en of cookieverklaring uitgelegd moeten worden welke cookies geplaatst worden en waarvoor.

Let op: op het moment dat een cookie gebruikt wordt voor tracking doeleinden en om bijvoorbeeld een profiel van de internetgebruiker op te stellen, dan blijft de cookiewet van kracht. Dit valt namelijk buiten het doel “informatie over kwaliteit of effectiviteit”. Bovendien is dat écht meer dan geringe inbreuk op de privacy. Hetzelfde geldt voor andere analytics-achtige tools waarbij je wél IP-adres gebonden informatie logt en analyseert.


De cookies op VriendenPlaza:


In bovenstaande tekst staat de volgende regel: Slechts functionele cookies, cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren, mogen geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker. Dit is qua de VriendenPlaza-cookie het geval. Als je cookies zou blockeren dan kun je bijvoorbeeld niet inloggen op de site. Een cookie van VriendenPlaza heeft alleen dat doel. Wel worden ip-adressen opgeslagen als je je registreert en als je inlogt op de site. Dit heeft alleen tot doel om een lid die zich niet aan de voorwaarden van VriendenPlaza houdt volledig te kunnen blockeren. Dit vindt echter niet plaats via een cookie. Ook worden deze log's niet gebruikt voor analyse, alleen als een lid zich niet houdt aan onze voorwaarden wordt deze log geraadpleegd.

Op VriendenPlaza staan wel advertentie's die via google worden gegenereerd, in bovenstaande tekst kun je lezen dat deze ook niet meer vermeldt hoeven te worden. Die cookie's zijn niet van VriendenPlaza en wij kunnen daar dus ook helemaal niks mee.

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd een mailtje sturen.

Veel plezier op onze site!!

Het VriendenPlaza-Team